Eva Sakuma

Eva Sakuma (1975) vystudovala v ateliéru Konceptuální a intermediální tvorby profesorky Adély Matasové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Během studií též absolvovala stáž na Fakultě krásných umění ve španělské Granadě. Věnuje se malbě, do níž však neváhá důvtipně zapojit i materiály jako plastové trubičky nebo rýži. V poslední době však používá výhradně propracovanou malířskou techniku vyžadující trpělivost a soustředění, které, jak umělkyně sama říká, pro ni představují příjemnou meditaci.

Výsledný obraz vlastně tvoří pomocí dvou vrstev – zatímco první tvoří víceméně klasicky namalovaný podklad (například krajina), druhou pak maluje pomocí téměř pointilistické, opticky efektní „sítě“ bílých teček, pomocí níž dodává dílu další estetickou i duchovní dimenzi a zároveň plasticitu. Často volí jemné tóny, někdy až monochromně laděné. Do značné míry ji ovlivňuje japonská kultura, s níž se postupně seznamuje díky svému manželovi a při častých cestách do této země. Hlavním inspiračním zdrojem autorky jsou buď její vlastní fotografie krajin, měst, zátiší či lidí, anebo v některých případech archivní snímky, které ji něčím upoutaly. Podle fotografií poté maluje své obrazy, které jakoby zachycovaly jistou křehkost a krásu našeho pomíjivého bytí.