Podmínky užívání zboží

Vážení zákazníci, jsme rádi, že máte zájem o námi nabízené zboží a k tomu, aby vám zboží bezvadně sloužilo, dělalo radost a nepoškodilo se, je nutné dodržovat následující podmínky užívání zboží.

• Námi nabízené zboží je jedinečné pro svou historickou i uměleckou hodnotu a způsob zpracování. Vyžaduje proto speciální péči a zacházení.
• Námi nabízené zboží zpravidla vyžaduje opravu samotným výrobcem s náležitou a odbornou péčí. Jsme připraveni vám poskytnout podporu a kontakt na konkrétního výrobce a tedy nás neváhejte v případě potřeby kontaktovat.

Co se týče čištění námi nabízeného zboží

• Keramické, skleněné a porcelánové předměty je možné otřít suchou či navlhčenou bavlněnou prachovkou.
• Použitím myčky na nádobí hrozí riziko poškození zboží a tedy zásadně nedoporučujeme zboží čistit tímto způsobem. Rovněž nedoporučujeme používat jakékoli čistící prostředky.
• Skleněné zboží čistěte jen jemnou prachovkou. Vyjímečně je možné použít vhodný přípravek na čištění skla ovšem nikoli na matné sklo.
• Lakované, dřevěné povrchy lze ošetřit navhlčeným bavlněným hadříkem.
• U těžkého zboží se vyvarujte přemísťování tzv. šoupáním a vždy takovéto zboží dostatečně nadzvedněte.

SVÍČKY

Všechny bytové vůně Fornasetti byly navrženy exkluzivně pro novou kolekci Fornasetti Profumi. Skládají se z ekologických přísad zaručujících ekologické spalování. Výrobek tvoří zdobená keramická nádoba obsahující pevnou voskovou směs a bavlněný knot.
Vosková směs je směsí pevných nasycených uhlovodíků a vonných látek.
Vůně je směsí aromatických extraktů a esenciálních olejů.

Použití:
• Před prvním zapálením svíčky zastřihněte knot na délku asi 5 mm. Zapalte a nechte hořet, dokud se povrch svíčky zcela neroztaví.
• Svíčku nechte zapálenou pokaždé nejvýše dvě až tři hodiny, aby se její vůně optimálně rozptýlila po prostoru.
• V případě potřeby vraťte knot po sfouknutí svíčky v roztaveném vosku zpátky doprostřed.
• Před každým zapálením svíčky je důležité zastřihnout knot, aby svíčka zbytečně nekouřila.
• Nedávejte svíčku do průvanu ani přímo na dřevěný, skleněný či mramorový povrch.
• Nikdy nenechávejte zapálenou svíčku bez dozoru.
• Zapálenou svíčku nikdy nepřemísťujte ani nenaklánějte.
• Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

NEDOPORUČUJEME svíčku nechávat dohořet AŽ DO KONCE, a to jak z bezpečnostních důvodů, tak i kvůli možnému poškození keramiky, ve které je svíčka umístěna.

SPREJE

Použití: k nastříkání do požadovaného interiérového prostoru.

• Uchovávejte obal těsně uzavřený.
• Uchovávejte mimo dosah dětí.
• Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.
• Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.
• KOUŘENÍ ZAKÁZÁNO.
• V případě požáru: haste oxidem uhličitým, pěnovými nebo práškovými přístroji.
• VAROVÁNÍ Vysoce hořlavá kapalina a pára.

VAROVÁNÍ Toxický pro vodní organismy s dlouhotrvajícími účinky. Může vyvolat alergickou reakci. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/národními/mezinárodními pravidly. DALŠÍ INFORMACE PŘÍMO NA OBALU VÝROBCE.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se podmínek užívání zboží nabízeného praguekabinet se na nás neváhejte obrátit, jsme vám plně k dispozici.

+420 212 241 410 • www.praguekabinet.com • info@praguekabinet.com • www.facebook.com/praguekabinet

Zjednodušte si nákup a přihlaste se

Zapomněl jsem heslo Zavřít
Chci se registrovat
Napište nám na info@praguekabinet.com

Registrace

Zavřít
Napište nám na info@praguekabinet.com

Zaslání zapomenutého hesla

Zavřít
Napište nám na info@praguekabinet.com