Nové vázy Arika Levyho pro Verreum

Poetická forma vlnitých povrchů váz pražské společnosti Verreum odráží široké spektrum kovových pastelových odstínů, které stojí v protikladu k přesné sofistikované technologii stříbření skla, avšak mezi oběma rovinami panuje přirozenost a jistá plynulost. Nové vázy od Arika Levyho „Waterfall“ inspirované plynutím vodopádu zde přestávají být běžným užitkovým předmětem, ale ožívají v originální sošné objekty, měkké kulaté formy tančící se zvuky vlastních prvků, k čemuž autor moudře dodává: „Život je systém znaků a symbolů, kde nic není takové, jak se zdá.“ 

praguekabinet.com
Arik Levy